Valná hromada

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
KUŽELKÁŘSKÉHO KLUBU MORAVSKÁ SLÁVIA BRNO
Vojtova 12, Brno

DATUM KONÁNÍ: ČTVRTEK 27.4.2023, 18.00 HODIN, kuželna KK MS Brno

PROGRAM:

1.     Zahájení, volba komisí

2.    Zpráva o činnosti klubu od minulé valné hromady – Bernatík

3.    Zpráva o hospodaření – Bernatík

4.    Zpráva o členské základně – Bernatík+Březinová

5.   Diskuse

10 Usnesení, závěr

Občerstvení zajištěno.

V Brně, 12.3.2023

Jan Bernatík
předseda KK MS Brno