POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU KUŽELKÁŘSKÉHO KLUBU MORAVSKÁ SLÁVIA BRNO

DATUM KONÁNÍ: ČTVRTEK 28.4.2022, 18.00 HODIN,

MÍSTO KONÁNÍ: kuželna KK MS Brno, Vojtova 12, Brno

PROGRAM:

1.     Zahájení, volba komisí

2.    Zpráva o činnosti klubu od minulé valné hromady – Bernatík

3.    Zpráva o hospodaření – Bernatík

4.    Zpráva o členské základně – Bernatík

5.    Představení kandidátů do výkonného výboru KK MS Brno

6.    Diskuse 1 – způsob voleb, připomínky k volbám a kandidátům, navržení nových kandidátů apod.

7.    Přestávka

8.    Volby nového výboru KK MS Brno

9.    Diskuse 2

10. Usnesení, závěr

Po skončení Valné hromady schůze nového výboru, kde bude zvolen předseda a místopředseda.

V Brně, 27.3.2022

Jan Bernatík
předseda KK MS Brno

Napsat komentář